• IJaV  -  "Vzdelávanie je cesta k úspechu."

 • IJaV  -  "Kto chce viac zarábať, musí sa viac vzdelávať."

 • Ján Amos Komenský  -  "Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia."   (1/7)

 • Immanuel Kant  -  "Nikto neskončí školu múdrosti." (Je potrebné vzdelávať sa po celý život...)  (2/7)

 • Neznámy autor  -  "Keď sa chce, hľadajú sa možnosti, keď sa nechce, dôvody."  (3/7)

 • Konfucius  -  "Premôcť zlé návyky môžeme len dnes, nikdy nie zajtra."  (4/7)

 • Immanuel Kant  -  "Druhého nemôžem presvedčiť nikdy inak, než jeho vlastnými myšlienkami."  (5/7)

 • Immanuel Kant  -  "Technickým prostriedkom výchovy je dobrý príklad v samom učiteľovi a varujúci príklad v iných."  (6/7)

 • Immanuel Kant  -  "Nemôžem urobiť nikoho lepším inak, než na základe zvyšku toho dobra, ktoré v ňom je."  (7/7)

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ: Inštitút vzdelávania Levice, s.r.o.

 • Sídlo: Ul. Ivana Krasku 3, 934 01 Levice
 • IČO: 46  355 472
 • Kontakt: RNDr. Jozef Šálka, 0902 806 919

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V zmysle § 13 ods. 1. písm. a) zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z. 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov ste dotknutou osobou, to znamená, že osobou, ktorej sú osobné údaje spracúvané.

Pri našej pracovnej činnosti, získavame vaše osobné údaje priamo od vás, alebo aj vaše osobné údaje môžeme spracovať tiež v rámci plnenia povinnosti pre zamestnávateľa, ak ste rodinný príslušník zamestnanca, alebo jemu blízkou osobou.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Našou zákonnou povinnosťou je poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne,  len počas doby nevyhnutnej na splnenie účelu ich spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené a poučené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje budú zálohované. Zo záloh budú úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje  uchovávame na záložných úložiskách, ktoré slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä  narušenia dostupnosti údajov v dôsledku incidentu.

Vaše osobné údaje budú spracúvané  na základe osobitných právnych predpisov a účelov, ktoré sú stanovené prevádzkovateľom. Tieto sú jednotlivo uvedené v informácii o účeloch spracúvania.

Kategória príjemcov: orgány štátnej správy a verejnej moci.

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

VAŠE PRÁVA

Odvolať súhlas, svoj súhlas so spracovaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe spracúvali. Súhlas môžete odvolať elektronicky, písomne, na adrese zodpovednej osoby alebo osobne.

Právo na prístup, zabezpečíme presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje sú nepresné, neaktuálne a neúplné, požiadajte nás o ich úpravu, doplnenie a aktualizáciu.

Právo na výmaz ( zabudnutie), ak vaše osobné údaje, ktoré sme získali, už nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania, máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napr. , môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania, ak si myslíte, že vaše osobné údaje, môžu byť nepresné, alebo ich už viac nepotrebujeme, tak za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali vaše osobné údaje používať.

Právo na presnosť údajov, za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli pre tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na presnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, v ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať, máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, že nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, môžete podľa Zákona č. 18/2018 Z.y..

 

Pridajte sa k nám - otvorte našu pobočku v týchto mestách:
Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Banská Štiavnica, Bardejov, Bojnice, Brezová pod Bradlom, Čierna nad Tisou, Detva, Dobšiná, Dubnica nad Váhom, Dunajská Streda, Fiľakovo, Galanta, Gbely, Giraltovce, Handlová, Hanušovce nad Topľou, Hlohovec, Hnúšťa, Holíč, Hriňová, Humenné, Hurbanovo, Ilava, Jelšava, Kolárovo, Komárno, Krásno nad Kysucou, Kremnica, Krompachy, Krupina, Leopoldov, Lipany, Liptovský Hrádok, Medzev, Medzilaborce, Modra, Moldava nad Bodvou, Myjava, Nemšová, Nitra, Nová Baňa, Nová Dubnica, Nováky, Nové Zámky, Partizánske, Podolínec, Poltár, Poprad, Rajec, Rajecké Teplice, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Sečovce, Senica, Sereď, Skalica, Sládkovičovo, Sliač, Snina, Sobrance, Spišská Belá, Spišské Podhradie, Spišské Vlachy, Strážske, Stropkov, Stupava, Svätý Jur, Svidník, Svit, Šahy, Šaľa, Šamorín, Šaštín-Stráže, Štúrovo, Šurany, Tisovec, Tlmače, Tornaľa, Trebišov, Trenčianske Teplice, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľké Kapušany, Veľký Krtíš, Veľký Meder, Veľký Šariš, Vráble, Vrbové, Vrútky, Vysoké Tatry, Zlaté Moravce, Žarnovica, Želiezovce. Viac informácií ...