• IJaV  -  "Vzdelávanie je cesta k úspechu."

 • IJaV  -  "Kto chce viac zarábať, musí sa viac vzdelávať."

 • Ján Amos Komenský  -  "Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia."   (1/7)

 • Immanuel Kant  -  "Nikto neskončí školu múdrosti." (Je potrebné vzdelávať sa po celý život...)  (2/7)

 • Neznámy autor  -  "Keď sa chce, hľadajú sa možnosti, keď sa nechce, dôvody."  (3/7)

 • Konfucius  -  "Premôcť zlé návyky môžeme len dnes, nikdy nie zajtra."  (4/7)

 • Immanuel Kant  -  "Druhého nemôžem presvedčiť nikdy inak, než jeho vlastnými myšlienkami."  (5/7)

 • Immanuel Kant  -  "Technickým prostriedkom výchovy je dobrý príklad v samom učiteľovi a varujúci príklad v iných."  (6/7)

 • Immanuel Kant  -  "Nemôžem urobiť nikoho lepším inak, než na základe zvyšku toho dobra, ktoré v ňom je."  (7/7)

Inštitút jazykov a vzdelávania® Nové Mesto nad Váhom

ZÁPIS DO KURZOV na šk. rok 2023/24

denne od 4.9.2023 do 8.9.2023 od 12.00 hod do 17.00 hod.

Online prihlášky prijímame nonstop.

ijav nmnv bilboard

 

 • počas úradných hodín kancelárie (viď Kontakty)
 • NONSTOP emailom:
 • ON-LINE

 

Všeobecné podmienky pre vzdelávanie IJaV 

1. Obstaranie  kurzu v IJaV Nové Mesto n.V. sa riadi týmito všeobecnými podmienkami, ktoré  ustanovujú práva a povinnosti zmluvných strán a ďalšie podmienky vzťahujúce sa na obstaranie kurzu.

2. Objednávateľ vstupuje do zmluvného vzťahu s organizátorom podaním záväznej prihlášky (osobne, poštou alebo e-mailom) a zaplatením platby v plnej výške za skupinový, individuálny alebo firemný kurz.

     Objednávateľ sa podpisom záväznej prihlášky a všeobecných podmienokzaväzuje zaplatiť  krátkodobý kurz pred jeho zahájením a celoročný kurz zaplatiť maximálne v troch splátkach v troch po sebe idúcich mesiacoch, pričom prvú splátku zaplatí pred zahájením kurzu.

3. Pri skupinových kurzoch podaniu prihlášky predchádza zaradenie objednávateľa do študijnej skupiny na základe záujmu u jazykových kurzov podľa vstupných testov, ktoré sú k dispozícii na www.ijav.sk alebo priamo u organizátora.

4. Nástupný termín individuálneho kurzu si zvolí objednávateľ. Organizátor sa zaručuje obstarať individuálny  kurz pre objednávateľa najneskôr do 14 dní po podaní záväznej prihlášky.

    V prípade, že organizátor neobstará individuálny kurz do uvedeného termínu, má objednávateľ právo na   stornovanie kurzu bez storno poplatkov. Nástupné termíny skupinových kurzov sú podľa aktuálneho rozpisu, ktorý je k dispozícii na www.ijav.sk alebo v kancelárii organizátora.

5. V prípade, že objednávateľ zruší záväznú objednávku na kurz bude mu organizátor účtovať nasledovné storno poplatky:

    Storno poplatky pre mini skupinové a individuálne kurzy

- pred nástupným termínom na jazykový kurz vo výške 20 % z ceny kurzu

- počas priebehu  kurzu 100 % z ceny kurzu

    Pravidlá presunu prípadne zrušenia individuálnej lekcie

- pri zrušení individuálnej lekcie do 12 hodín pred plánovaným vyučovaním sa individuálna lekcia odučí v       najbližšom možnom termíne. Zrušenie objednávateľ realizuje priamo u organizátora osobne alebo telefonicky v pracovných dňoch do 17:00 hod. 12 hodinový predstih zrušenia sa vzťahuje na hodiny v pracovných dňoch.

- pri zrušení individuálnej lekcie v čase kratšom ako 12 hodín pred plánovaným vyučovaním sa lekcia považuje za odučenú

- presun v dostatočnom predstihu (12 hodín vopred) sa pri individuálnom balíku  môže realizovať maximálne  3 krát. Po vyčerpaní 3 presunov nie je možné ďalšie posúvanie kurzu. Nevyužité hodiny sa považujú za  zrealizované.

6.Pozastavenie individuálneho kurzu je možné z dôvodu dlhodobej choroby objednávateľa alebo jeho vycestovania    do zahraničia. Pri pozastavení kurzu objednávateľ negarantuje jeho následné pokračovanie s rovnakým lektorom a v pôvodných termínoch. Maximálna dĺžka pozastavenia individuálneho kurzu je 6 mesiacov odo dňa písomného oznámenia tejto skutočnosti. Po uplynutí tejto doby sa kurz považuje za ukončený.

7.Pravidlá presunu prípadne zrušenia účasti v skupinovej lekcii:

   zrušenie účasti na výuke v skupinovej lekcii  pred plánovaným vyučovaním sa považuje iba za informáciu  pre lektora, aby obsah hodiny v možnej miere upravil resp. študenta v prípade požiadavky emailom  informoval o obsahu výuky, táto hodina sa však považuje za odučenú a nenahrádza sa   presun výuky na náhradný termín je možný v čase dohodnutom prostredníctvom lektora s IJaV iba so súhlasom všetkých študentov v skupine,   v prípade neúčasti na výuke z dôvodu PN je možné po dohode s IJaV hodiny nahradiť v inej skupine rovnakej vedomostnej úrovne. Vrátenie peňazí nie je možné.

8.Zmena lektora je zo strany organizátora akceptovaná za nasledovných podmienok: pri skupinových kurzoch po realizovaní minimálne 3 stretnutí a písomnej požiadavke minimálne 60% študentov zo študijnej skupiny  pri individuálnych kurzoch po realizovaní minimálne 3 stretnutí a písomnej požiadavke objednávateľa písomné požiadavky na zmenu lektora musia obsahovaťkonkrétny dôvod tejto zmeny.

 

Pridajte sa k nám - otvorte našu pobočku v týchto mestách:
Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Banská Štiavnica, Bardejov, Bojnice, Brezová pod Bradlom, Čierna nad Tisou, Detva, Dobšiná, Dubnica nad Váhom, Dunajská Streda, Fiľakovo, Galanta, Gbely, Giraltovce, Handlová, Hanušovce nad Topľou, Hlohovec, Hnúšťa, Holíč, Hriňová, Humenné, Hurbanovo, Ilava, Jelšava, Kolárovo, Komárno, Krásno nad Kysucou, Kremnica, Krompachy, Krupina, Leopoldov, Lipany, Liptovský Hrádok, Medzev, Medzilaborce, Modra, Moldava nad Bodvou, Myjava, Nemšová, Nitra, Nová Baňa, Nová Dubnica, Nováky, Nové Zámky, Partizánske, Podolínec, Poltár, Poprad, Rajec, Rajecké Teplice, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Sečovce, Senica, Sereď, Skalica, Sládkovičovo, Sliač, Snina, Sobrance, Spišská Belá, Spišské Podhradie, Spišské Vlachy, Strážske, Stropkov, Stupava, Svätý Jur, Svidník, Svit, Šahy, Šaľa, Šamorín, Šaštín-Stráže, Štúrovo, Šurany, Tisovec, Tlmače, Tornaľa, Trebišov, Trenčianske Teplice, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľké Kapušany, Veľký Krtíš, Veľký Meder, Veľký Šariš, Vráble, Vrbové, Vrútky, Vysoké Tatry, Zlaté Moravce, Žarnovica, Želiezovce. Viac informácií ...