• IJaV  -  "Vzdelávanie je cesta k úspechu."

 • IJaV  -  "Kto chce viac zarábať, musí sa viac vzdelávať."

 • Ján Amos Komenský  -  "Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia."   (1/7)

 • Immanuel Kant  -  "Nikto neskončí školu múdrosti." (Je potrebné vzdelávať sa po celý život...)  (2/7)

 • Neznámy autor  -  "Keď sa chce, hľadajú sa možnosti, keď sa nechce, dôvody."  (3/7)

 • Konfucius  -  "Premôcť zlé návyky môžeme len dnes, nikdy nie zajtra."  (4/7)

 • Immanuel Kant  -  "Druhého nemôžem presvedčiť nikdy inak, než jeho vlastnými myšlienkami."  (5/7)

 • Immanuel Kant  -  "Technickým prostriedkom výchovy je dobrý príklad v samom učiteľovi a varujúci príklad v iných."  (6/7)

 • Immanuel Kant  -  "Nemôžem urobiť nikoho lepším inak, než na základe zvyšku toho dobra, ktoré v ňom je."  (7/7)

Vážení zákazníci, pobočke skončila licencia a je ZATVORENÁ.

PREKLADY DOKUMENTOV vybaví naša centrála v Žiline, email:
 • +421 41 763 7325
 • +421 904 444 566
DOUČOVANIE - prejdite na SmartBooks, nové a lepšie riešenie www.smartbooks.sk 

Jazykové kurzy v Michalovciach

Inštitút jazykov a vzdelávania Michalovce

Od septembra 2014 otvárame trimestrové, aj celoročné kurzy: anglického jazyka (úplní začiatočníci až pokročilí), nemeckého jazyka (úplní začiatočníci až pokročilí),francúzskeho jazyka (úplní začiatočníci až pokročilí), bulharského jazyka (úplní začiatočníci až pokročilí), španielskeho jazyka (úplní začiatočníci až pokročilí). V prípade záujmu otvoríme jazykové kurzy aj pre iné jazyky.

Jazykové kurzy otvárame priebežne po naplnení minimálneho počtu študentov. Kliknite vpravo na PRIHLÁSIŤ SA a napíšte o aký kurz a úroveň máte záujem. Budeme Vás informovať čo najskôr o začiatku Vášho kurzu.

Využite tiež možnosť prihlásenia sa na intenzívne prázdninové kurzy (ceny nižšie)

Zápisy do jazykových kurzov v Michalovciach sa uskutočnia:

 • na prvý trimester september  - december , do 18.septembra 2015
 • vždy od 12:00hod do 16:00hod osobne,
 • v priestoroch kancelárie IJaV Michalovce

Okrem uvedeného je vždy možné prihlásiť sa na kurzy kedykoľvek počas otváracích hodín kancelárie, alebo cez internet vyplnením on-line registrácie, alebo sa o možnostiach jazykového kurzu informujte mailom na našej e-mailovej adrese.

Pred zápisom na jazykový kurz vyplňte prosím vstupný on-line test, alebo si rezervujte cca 20 minút na vyplnenie testu pri zápise.
 • Vstupný on-line test - pred podaním prihlášky na jazykový kurz si prosím overte úroveň Vašich jazykových vedomostí
 • On-line registrácia - prihláste sa ešte dnes na jazykový kurz v Michalovciach, Sobranciach, vyplňte čo najviac údajov, následne Vás budeme kontaktovať emailom, alebo telefonicky k podpisu záväznej prihlášky

 

Využite šancu a získajte kurz za zľavnenú cenu -7% ! Zľavnené ceny platia pri zaplatení za jazykový kurz do 18.09.2015 (viac info v cenníkoch na konci tejto stránky).
Detské jazykové kurzy od 86,- € za školský rok!

 

Jazyková škola v Michalovciach vyučuje:

 • anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, ruský jazyk, slovenský jazyk pre cudzincov, bulharský jazyk
 • slovenský jazyk pre cudzincov (z rusky hovoriacich krajín)
 • výučbu iných jazykov zabezpečíme po dohode
 • okrem výučby poskytuje jazykový inštitút v Michalovciach aj konzultácie z iných slovanských jazykov (bulharský, macedónsky, srbský, chorvátsky, slovinský, ruský, ukrajinský, bieloruský, poľský, starosloviensky)

 

Druhy jazykových kurzov v jazykovej škole IJaV v Michalovciach

Celoročný jazykový kurz : vyučovanie od septembra do júna, v intenzite 1 x 2 hod, 2 x 2 hod , alebo 1x3 hod týždenne

Trimestrový jazykový kurz: vyučovanie v nadväzujúcich trojmesačných blokoch, v intenzite 1 x 2 hod , 1x3 hod ,alebo 2 x 2 hod týždenne

Veľkosti skupín v jazykových kurzoch v Michalovciach

individuálny jazykový kurz          1 študent

duo jazykový kurz                         2 študenti

mikroskupinový jazykový kurz  3 - 4 študenti

miniskupinový jazykový kurz     5 - 7 študentov

skupinový jazykový kurz             8 - 12 študentov

SPRIEVODCA VÝBEROM KURZU

Vašim cieľom je naučiť sa ovládať cudzí jazyk. Zvážte akú má pre vás tento cieľ prioritu, ako vám znalosť cudzieho jazyka pomôže a vyberte si optimálny jazykový kurz pre Vás:

Prečo?

 • Pomôže vám v kariérnom postupe?
 • Pomôže vám udržať si súčasné zamestnanie?
 • Umožní vám zarábať vyšší príjem?
 • Budete môcť zmeniť zamestnanie na zaujímavejšie?
 • Zlepší sa váš pracovný výkon na súčasnej pozícii?
 • Zaručí vašej rodine bezpečie stabilného príjmu financií?

Ako si vybrať jazykový kurz?

Vyberte si optimálny kurz pre vás, podľa vašich časových a finančných možností. Stanovte si nasledovné parametre:

 • celkovú dĺžku štúdia
 • frekvenciu štúdia počas týždňa
 • veľkosť študijnej skupiny
 • úroveň, ktorú chcete dosiahnuť
 • cenu, ktorú do vzdelávania investujete

6 zákonov jazykového vzdelávania

Štúdium jazyka sa riadi niekoľkými dôležitými zákonmi:

 1. vyšší počet hodín v týždni znižuje celkový počet hodín potrebný na naučenie cudzieho jazyka, preto je frekvencia 2x 2hod týždenne optimálna pre pracujúcich a študentov

 2. vyšší počet študentov v skupine predlžuje celkovú dobu štúdia
 3. štúdium jazyka je náročný a dlhodobý proces, dieťa sa naučí hovoriť za 2-3 roky neustáleho "štúdia" 7 dní v týždni
 4. najefektívnejší spôsob štúdia sa zakladá na maximálnej aktivite študenta v oblasti hovorenia a počúvania, čo je príčinou vysokej efektivity pri individuálnych kurzoch
 5. študent musí odkomunikovať minimálne 270 hod, a keďže v skupinách je študent čiastočne pasívny, počet hodín štúdia sa primerane zvyšuje
 6. pre dobrú komunikačnú úroveň je potrebné absolvovať nasledovný počet hodín pravidelného štúdia 2x 2hod týždenne: 
veľkosť 
skupiny
počet 
študentov
počet 
hodín
dĺžka štúdia poznámka
Individuálny kurz 1 270h 2,1 r. najkratší čas štúdia, finančne náročné
DUO kurz 2 375h 2,5 r.  
MikroSkupinový kurz 3-5 435h 2,9 r.  
MiniSkupinový kurz 6-8 495h 3,3 r.  
MaxiSkupinový kurz 9-12 600h 4,0 r.  
Bežná trieda 20-30 900h 6,0 r. len štátne jazykové školy, komunikácia zaostáva

Efektívne štúdium cudzieho  jazyka

Efektivitu štúdia môžete porovnať aj z vlastných skúseností. Na stredných školách sa vyučuje cudzí jazyk  cca 3 x týždenne, jedna vyučovacia hodina, počas 30 týždňov v školskom roku. Po štyroch rokoch štúdia má žiak "naštudované"  približne 390 hodín. Ale : V triede, kde je 20 rovnako aktívnych žiakov, to znamená za 4 roky približne 20 hodín na žiaka. O pripravenosti na maturitu vedia rozprávať skúšajúci učitelia cudzích jazykov...

Preto v IJAV vyučujeme progresívnou Metódou EEE ( Easy-Effective-Efficient)

vylepšená klasická komunikačná metóda, ktorá je založená na viacerých osvedčených efektívnych princípoch:

Princíp 8:5:4:3
(dôležitosť jednotlivých činností - počúvanie, hovorenie, čítanie, písanie)

Princíp dôležitosti slova
(slovíčka sa učia od najfrekventovanejších po menej frekventované)

Princíp gramatických šablón
(gramatické javy si najľahšie zapamätáte pomocou vety, ktorú sa naučíte naspamäť)

Princíp napočúvaného jazyka
(cudzí jazyk treba počúvať čo najčastejšie, aj keď všetko nerozumiete, v mozgu sa postupne zreteľne oddelia a uložia jednotlivé neznáme slová)

Ceny a spôsoby platenia za jazykové kurzy v jazykovej škole v Michalovciach

Aktuálne ceny jazykových kurzov nájdete v prílohách na konci tejto stránky
Zvolený jazykový kurz je potrebné zaplatiť na celé obdobie vopred jedným z nasledovných spôsobov:

Celoročný jazykový kurz

 • jedinou platbou na celý rok
 • tromi mesačnými splátkami, (podmienkou je podpísanie dohody o splátkach)

Trojmesačný jazykový kurz (1 trimester)

 • jedinou platbou na celý trimester
Upozornenie: pre jazykové kurzy pre úrovne Upper-intermediate a Advanced, ak sú vyučované native speakrami, je cena navýšená o 20% oproti nižšie uvedeným cenám.
NÁŠ TIP: Rozhodnite sa pre celoročný jazykový kurz a získajte tak zľavu oproti trojmesačným jazykovým kurzom.
 • Miesto konania jazykových kurzov v Michalovciach - IJaV jazyková škola Michalovce, Pri sýpke 9
 • Miesto konania jazykových kurzov v Sobranciach bude určené dodatočne po uzatvorení prihlášok

Cenníky kurzov

Cenník celoročných jazykových kurzov

Frekvencia 2x 2hod týždenne (150 hod)

deti, študenti, dospelí počet
splátok
platba € platba SKK ročne € ročne SKK za 1 hodinu
€ / hod
za 1 hodinu
SKK / hod
Individuálne 3x 550 16 589 1 650 49 708 11,0 331
Duo 3x 300 9 038 900 27 113 6,0 181
Mikroskupina 3x 200 6 025 600 18 075 4,0 121
Miniskupina 3x 115 3 454 345 10 393 2,3 69
Skupina 3x 67 2 008 201 6 055 1,3 40

 

Cenník krátkodobých jazykových kurzov - trimestrových (trojmesačných)

NÁŠ TIP: Celoročné jazykové kurzy sú o 20% lacnejšie než nižšie uvedené krátkodobé trimestrové kurzy. Zvážte, či by nebolo pre Vás výhodnejšie prihlásiť sa na celoročný kurz.

Frekvencia 2x 2hod týždenne (50 hod)

deti, študenti, dospelí počet
splátok
platba € platba SKK za 1 hodinu
€ / hod
za 1 hodinu
SKK / hod
Individuálne 1x 660 19 883 13,2 398
Duo 1x 360 10 845 7,2 217
Mikroskupina 1x 240 7 230 4,8 145
Miniskupina 1x 140 4 217 2,8 84
Skupina 1x 80 2 410 1,6 48

 

Cenník intenzívnych  jazykových kurzov

NÁŠ TIP: Rozhodnite sa pre intenzívny  kurz, využite voľný čas  víkendov, prázdnin, osobného voľna na zdokonalenie sa v jazyku pred zahraničnou brigádou, či dovolenkou. Využite cenové zvýhodnenie týchto kurzov !

Intenzívny  jazykový kurz 5 - 6 hod. denného vyučovania (25, 50, 75 hod. kurz)

deti, študenti, dospelí počet
splátok
platba € platba SKK za 1 hodinu
€ / hod
za 1 hodinu
SKK / hod
Individuálne 1 - 3 x 275 8285 11,0 331
Duo 1 - 3 x 170 5121 6,8 205
Mikroskupina 1 - 3 x 112,5 3389 4,5 135,5
Miniskupina 1 - 3 x 65 1958 2,6 78,3
Skupina 1 - 3 x 37,5 1130 1,5 45,2
Platba je vždy na 25 hod. predom

Pridajte sa k nám - otvorte našu pobočku v týchto mestách:
Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Banská Štiavnica, Bardejov, Bojnice, Brezová pod Bradlom, Čierna nad Tisou, Detva, Dobšiná, Dubnica nad Váhom, Dunajská Streda, Fiľakovo, Galanta, Gbely, Giraltovce, Handlová, Hanušovce nad Topľou, Hlohovec, Hnúšťa, Holíč, Hriňová, Humenné, Hurbanovo, Ilava, Jelšava, Kolárovo, Komárno, Krásno nad Kysucou, Kremnica, Krompachy, Krupina, Leopoldov, Lipany, Liptovský Hrádok, Medzev, Medzilaborce, Modra, Moldava nad Bodvou, Myjava, Nemšová, Nitra, Nová Baňa, Nová Dubnica, Nováky, Nové Zámky, Partizánske, Podolínec, Poltár, Poprad, Rajec, Rajecké Teplice, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Sabinov, Sečovce, Senica, Sereď, Skalica, Sládkovičovo, Sliač, Snina, Sobrance, Spišská Belá, Spišské Podhradie, Spišské Vlachy, Strážske, Stropkov, Stupava, Svätý Jur, Svidník, Svit, Šahy, Šaľa, Šamorín, Šaštín-Stráže, Štúrovo, Šurany, Tisovec, Tlmače, Tornaľa, Trebišov, Trenčianske Teplice, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Veľké Kapušany, Veľký Krtíš, Veľký Meder, Veľký Šariš, Vráble, Vrbové, Vrútky, Vysoké Tatry, Zlaté Moravce, Žarnovica, Želiezovce. Viac informácií ...