Vytlačiť

Cenník kurzov IJaV Gelnica

  • Zvoľte si typ kurzu kliknutím na záložku

Jazykové kurzy

  • Zvoľte si typ jazykového kurzu kliknutím na záložku

Trimestrový 1x2h

Frekvencia 1 x 2 hod týždenne ( 25 hod )
 počet študentovpočet platiebcelkovo€ / hod
Individuálne 1 1 250 10,00
Duo 2 1 130  5,20
Mikroskupina 3-5 1 80  3,20
Miniskupina 5-8 1 40  1,60
Maxiskupina 9 a viac      

Trimestrový 1x3h

Frekvencia 1 x 3 hod týždenne ( 37 hod )
 počet študentovpočet platiebcelkovo€ / hod
Individuálne 1 1 370 10,00
Duo 2 1 190  5,20
Mikroskupina 3-5 1 118  3,20
Miniskupina 5-8 1 60  1,60
Maxiskupina 9 a viac      

Trimestrový 2x2h

Frekvencia 2 x 2 hod týždenne ( 50 hod )
 počet študentovpočet platiebcelkovo€ / hod
Individuálne 1 1 500 10,00
Duo 2 1 260

 5,20

Mikroskupina 3-5 1 160  3,20
Miniskupina 5-8 1 80  1,60
Maxiskupina 9 a viac      

Kurzy účtovníctva

  • Zvoľte si typ kurzu účtovníctva na počítači kliknutím na záložku

Jednoduché účtovníctvo na PC

Cenník kurzov jednoduchého účtovníctva v Gelnici
 počet študentovpočet hodínpočet platiebplatba  €€ / hod
Individuálny 1 podľa potreby dohodou - 10,00
Duo 2 podľa potreby dohodou -  8,00
Skupinový 3-12 32 hod 1 160€  5,00
Firemný dohodou podľa potreby dohodou  - 10,00

Podvojné účtovníctvo na PC

Cenník kurzov podvojného účtovníctva v Gelnici
 počet študentovpočet hodínpočet platiebplatba  €€ / hod
Individuálny 1 podľa potreby dohodou - 10,00
Duo 2 podľa potreby dohodou -  8,00
Skupinový 3-12 44 hod 1 225€  5,10
Firemný dohodou podľa potreby dohodou - 10,00

Mzdové účtovníctvo na PC

Cenník kurzov mzdového účtovníctva v Gelnici
 počet študentovpočet hodínpočet platiebplatba  €€ / hod
Individuálny 1 podľa potreby 1 - 10,00
Duo 2 podľa potreby 1 - 10,00
Skupinový 3-12 30 hod 1 300€ 10,00
Firemný dohodou podľa potreby podľa potreby dohodou 10,00

Pokročilé cvičenia na PC

 

Cenník kurzov pokročilých cvičení v podvojnom účtovníctve II na počítači
 počet študentovpočet hodínpočet platiebplatba  €€ / hod
Individuálny 1 podľa potreby dohodou - 10,00
Duo 2 podľa potreby dohodou -  8,00
Skupinový 3-12 24 hod 1 108€  3,90
Firemný dohodou podľa potreby dohodou - 10,00

  • Zápisné na kurz je 7€. Hod je 45min vyučovacia hodina.

Počítačové kurzy

 
názov kurzucena
PC kurz pre začiatočníkov 160 €
Kurz Microsoft Word 10 € / hod
Kurz Microsoft Excel 10 € / hod
Kurz Microsoft Access  
Kurz Microsoft Project  
  • Zápisné na kurz je 7€. Hod je 45min vyučovacia hodina.