Vytlačiť

Cenník kurzov IJaV Piešťany

  • Zvoľte si typ kurzu kliknutím na záložku

Jazykové kurzy

  • Zvoľte si typ jazykového kurzu kliknutím na záložku

Angličtina (AJ)

Celoročný 1x2h

Frekvencia 1 x 2 hod týždenne ( 66 hod )- Anglický jazyk
 počet študentovpočet platiebsplátka €celkovo€ / hod
Individuálne 1 3 286 858 13,00
Duo 2 3 167 501  7,60
Mikroskupina 3-5 3 123 369  5,59
Miniskupina 6-8 3 93 279  4,23

Celoročný 2x2h

Frekvencia 2 x 2 hod týždenne ( 132 hod )- Anglický jazyk
 počet študentovpočet platiebsplátka €celkovo€ / hod
Individuálne 1 3 572 1716 13,00
Duo 2 3 334 1002  7,60
Mikroskupina 3-5 3 246 738  5,59
Miniskupina 6-8 3 186 558  4,23

Trimestrový 1x2h

Frekvencia 1 x 2 hod týždenne ( 22 hod )- Anglický jazyk
 počet študentovpočet platiebcelkovo€ / hod
Individuálne 1 1 297 13,50
Duo 2 1 175  7,95
Mikroskupina 3-5 1 130  5,90
Miniskupina 6-8 1 100  4,55

Trimestrový 2x2h

Frekvencia 2 x 2 hod týždenne ( 44 hod )- Anglický jazyk
 počet študentovpočet platiebcelkovo€ / hod
Individuálne 1 1 594 13,50
Duo 2 1 350

 7,95

Mikroskupina 3-5 1 260  5,90
Miniskupina 6-8 1 200  4,55

Ostatné jazyky

Celoročný 1x2h

Frekvencia 1 x 2 hod týždenne ( 66 hod )- NJ, ŠJ, FJ, TJ, RJ
 počet študentovpočet platiebsplátka €celkovo€ / hod
Individuálne 1 3 286 858 13,00
Duo 2 3 167 501  7,60
Mikroskupina 3-5 3 123 369  5,59
Miniskupina 6-8 3 93 279  4,23

Celoročný 2x2h

Frekvencia 2 x 2 hod týždenne ( 132 hod )- NJ, ŠJ, FJ, TJ, RJ
 počet študentovpočet platiebsplátka €celkovo€ / hod
Individuálne 1 3 572 1716 13,00
Duo 2 3 334 1002  7,60
Mikroskupina 3-5 3 246 738  5,59
Miniskupina 6-8 3 186 558  4,23

Trimestrový 1x2h

Frekvencia 1 x 2 hod týždenne ( 22 hod )- Ostatné jazyky
 počet študentovpočet platiebcelkovo€ / hod
Individuálne 1 1

297

13,50
Duo 2 1 175  7,95
Mikroskupina 3-5 1 130  5,90
Miniskupina 6-8 1 100  4,55

Trimestrový 2x2h

Frekvencia 2 x 2 hod týždenne ( 44 hod )- Ostatné jazyky
 počet študentovpočet platiebcelkovo€ / hod
Individuálne 1 1 594 13,50
Duo 2 1 350  7,95
Mikroskupina 3-5 1 260  5,90
Miniskupina 6-8 1

200

 4,55

Kurzy účtovníctva

  • Zvoľte si typ kurzu účtovníctva na počítači kliknutím na záložku

Jednoduché účtovníctvo

Cenník kurzov jednoduchého účtovníctva v Piešťanoch
 počet študentovpočet hodínpočet platiebplatba  €€ / hod
Individuálny 1 50 dohodou 675 13,50
Duo 2 50 dohodou 400  8,00
Mikro 3-6 50 dohodou 300  6,00
Firemný dohodou podľa potreby dohodou  - 18,00

Podvojné účtovníctvo - začiatočníci

Cenník kurzov podvojného účtovníctva pre začiatočníkov v Piešťanoch
 počet študentovpočet hodínpočet platiebplatba  €€ / hod
Individuálny 1 50 dohodou 675 13,50
Duo 2 50 dohodou 400  8,00
Mikro 3-6 50 1 300  6,00
Firemný dohodou podľa potreby dohodou - 18,00

Podvojné účtovníctvo - pokročilí

Cenník kurzov podvojného účtovníctva pre pokročilých v Piešťanoch
 počet študentovpočet hodínpočet platiebplatba  €€ / hod
Individuálny 1 25 1 337,5 13,50
Duo 2 25 1 200  8,00
Mikro 3-6 25 1 150  6,00
Firemný dohodou podľa potreby dohodou - 18,00

Mzdové účtovníctvo

Cenník kurzov mzdového účtovníctva v Piešťanoch
 počet študentovpočet hodínpočet platiebplatba  €€ / hod
Individuálny 1 50 1 675 13,50
Duo 2 50 1 400  8,00
Mikro 3-6 50 1 300  6,00
Firemný dohodou podľa potreby podľa potreby dohodou 18,00

Akreditované kurzy

Cenník akreditovaných kurzov v Piešťanoch
 počet študentovpočet hodínpočet platiebplatba  €€ / hod
Jednoduché účtovníctvo 3-6  68 1 265,20 3,90
Podvojné účtovníctvo 3-6 120 1 468 3,90
Mzdové účtovníctvo 3-6  82  1 319,80 3,90

Počítačové kurzy

info o cene PC kurzov v kancelárii IJAV Piešťany

 

...

 

...